कृषि विकास अधिकृत (छैठो) र कृषि प्राविधिक चौथो पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना।