600 MT क्षमताको शित भण्डार गृह निर्माणको लागी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना।